SMART GREY SHIELD VOOR KRITIS – Beschermend schild voor kritieke infrastructuren

10. juni 2022

De felle discussie rond Huawei en de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk heeft de aandacht van het bredere publiek getrokken: met name kritieke infrastructuren – zoals elektriciteits- en nutsnetwerken, vervoerssystemen, ziekenhuizen, banken of ICT-knooppunten – vereisen een nog doeltreffendere beveiliging. De toenemende digitalisering en de toenemende onderlinge verwevenheid van alle aspecten van het leven hebben ertoe geleid dat onze controle- en bewakingssystemen krachtiger, slimmer en efficiënter zijn geworden, maar tegelijk wordt duidelijk hoe kwetsbaar en aantastbaar de ruggengraat van onze samenleving is geworden.

De verspreiding van malware, de automatisering van cyber-delivery-systemen en de steeds gemakkelijkere toegang tot netwerkintelligentie hebben het aantal potentiële aanvallers aanzienlijk doen toenemen. Al geruime tijd zijn het niet alleen individuele nationale staten, maar in toenemende mate ook georganiseerde witteboordencriminelen die als een ernstige bedreiging te beschouwen zijn. Tegenwoordig liggen aan de bedreiging van kritieke infrastructuur niet meer alleen gerichte, op lange termijn geplande cyberaanvallen ten grondslag, maar in toenemende mate ook willekeurige spillover-effecten die het invalsvlak aanzienlijk kunnen vergroten en in KRITIS voor enorme collaterale schade kunnen zorgen.

Met de SMART GREY SHIELD heeft SMART GREY.technologies GmbH een uiterst effectieve systeemoplossing gecreëerd voor de afscherming van elektromagnetische straling.

Wij spraken met branchedeskundige en algemeen directeur Jörg Sinnig over het werkingsmechanisme en de toegevoegde waarde van de SMART GREY SHIELD afschermingsplamuur.

Kritieke infrastructuren zijn meer dan ooit blootgesteld aan bedreigingen: in zijn roman “Blackout” beschreef Marc Elsberg als eerste op beklemmende wijze de gevolgen van een langdurige stroomuitval in heel Europa. Robert Harris vertelt in zijn dystopie “The Second Sleep” het verontrustende verhaal dat een welvarende metropool als Londen in geval van een soortgelijke ramp “maar zes maaltijden vóór de hongerdood” zou staan. Dat is fictie, natuurlijk, maar er zit een kern van waarheid in. Waarom zijn kritieke infrastructuren zo kwetsbaar?  

Ik zie hiervoor verschillende, nauw met elkaar samenhangende redenen. Ten eerste neemt het aantal cyberaanvallen wereldwijd exponentieel toe; alleen al de Duitse Telekom registreert meer dan 30 miljoen incidenten per dag – met een stijgende tendens. KRITIS zijn op zich aantrekkelijke doelwitten, alleen al gezien hun uitermate belangwekkend potentieel voor gerichte spionage en sabotage. Wie de macht heeft over gegevens, financiën, de elektriciteits- of watervoorziening, domineert een samenleving tot in de laatste private sfeer.

Daartegenover staan steeds meer in netwerken geïntegreerde infrastructuren, die bovendien verweven zijn in steeds complexere structuren en daardoor vele malen kwetsbaarder worden. Gezien deze ontwikkeling zijn er helaas nog veel te weinig allianties die hun knowhow op veiligheidsgebied bundelen en delen. Conventionele pentests en langetermijnbewaking zijn slechts één aspect hiervan. Het is belangrijk dat succesvolle beste praktijken en geavanceerde methoden ook buiten de IT-sector verder worden ontwikkeld en toegepast.

Met SMART GREY SHIELD absorberende bepleistering, onderdeel van een shielding productfamilie, kiest u voor een geheel nieuwe aanpak om kritieke infrastructuur en kwetsbare constructieprojecten te beschermen tegen cyberaanvallen. Welke praktische meerwaarde ziet?  

Onze absorberende bepleistering is een eenvoudige maar zeer effectieve oplossing. Een pleisterlaag van slechts 2 cm dik reflecteert ongeveer 20 % van de elektromagnetische straling en absorbeert de resterende 80 % bijna volledig. Daarmee realiseren wij een effectieve bescherming tegen hackeraanvallen met radiocontrole of elektromagnetische sabotage.

Net zo belangrijk: ons systeem beschermt tegen elektronisch bespioneren, het zogenaamde van Eck phreaking. Het idee van deze spionagetechnologie dateert uit de jaren tachtig, maar de toepassing ervan is helemaal van deze tijd. De meeste openbare gebouwen, evenals hoofdkantoren van bedrijven, zijn in feite een open boek voor elektronische spionage. Met onze shield-technologie, die absorberende bepleistering, een afschermingsplamuur en oplossingen voor ramen, deuren en ventilatie omvat, maken we duurzaam een einde aan deze kritieke situaties.

Hoe effectief is het afschermend vermogen?

De bijna 100% afschermingsgraad werd ons onder meer bevestigd door een deskundig advies van de Universiteit van de Bundeswehr in München. Toepassing en functionaliteit zijn eenvoudig en niet duur. Onze oplossing is een zinvolle aanvulling op de parallelle ontwikkeling van een beheersysteem voor informatiebeveiliging conform ISO 27001.

Daar komt nog bij dat de vrij kostbare, op straling geteste hardware overeenkomstig het SDIP 27-niveau B-C van de NAVO-goedkeuring grotendeels overbodig wordt of zeer doeltreffend wordt aangevuld.

U heeft het over 100 % groene technologie in deze context. Kunt u dit iets gedetailleerder uitleggen?

Bij de ontwikkeling van ons SMART GREY SHIELD vonden wij het belangrijk om door de hele toeleverings- en waardeketen heen op ecologisch duurzame wijze te werk te gaan. En dat begint al bij de productie – wij maken helemaal geen gebruik van additieven en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid – en eindigt met een residuvrije verwijdering. Op die manier willen wij niet alleen praten over groene bouwprojecten, maar willen wij ook een geëngageerde rol spelen bij de vormgeving ervan. Dit is 100 % gecertificeerde Green Tech.

Waar denkt u concrete toepassingsgebieden te vinden?

In de particuliere sector wordt de productfamilie SMART GREY SHIELD gebruikt in ecologische bouwprojecten als een beschermend schild. Elektromagnetische straling (bv. van de uitbreiding van 5G-netwerken) wordt daardoor geneutraliseerd – een aanzienlijke verbetering van de woon- en levenskwaliteit voor alle gezinsleden.

Het gebruik van het SMART GREY SHIELD in alle veiligheidsgevoelige KRITIS omgevingen is echter bijzonder belangrijk. Het gaat hierbij om datacenters, communicatie- en serverruimten, laboratoria, logistieke bedrijven, openbare gebouwen en objecten van openbare veiligheid en nationale defensie.

Opmerkelijk genoeg, ons ons SMART GREY SHIELD zal begin volgend jaar op de proef worden gesteld in een grote penitentiaire inrichting, een omgeving waar de strengste beveiligings- en veiligheidsnormen van toepassing zijn.

Kritieke infrastructuren zijn méér dan slechts de ruggengraat van moderne industriële naties. In een geglobaliseerde genetwerkte wereld is het de soepele interactie ervan een voorwaarde voor onze maatschappelijke coëxistentie.

Ons SMART GREY SHIELD is een zeer effectieve systeemoplossing voor de KRITIS beveiliging.

Dank u voor het interview ! (as)